PDTV DRAWING 08
 

OMLAAG

8.01


15.01.2004 Anna from Berlin # 1 © P.Delicaat

 

OMHOOG

OMLAAG

 

 

 
 
8.02

15.01.2004 - Anna from Berlin # 2 © P.Delicaat

OMHOOG

OMLAAG
 
 
8.03
15.01.2004 - Anna from Berlin # 3 © P.Delicaat
 
 
8.04
15.01.2004 - Anna from Berlin # 4 © P.Delicaat
OMHOOG

OMLAAG

VOLGENDE

© Pieter.Delicaat, Anna from Berlin 1-4, 2004, potlood en waterverf op papier, 25x35 cm,
Tekeningen, Drawings, Dessins, Zeichnungen, Nudes, Naakten, Akte
HOME